Om Warp Institute

Warp Institute – Make the Future Come Sooner

Människan står på tröskeln till sin mest spännande tid.

Utveckling innebär att vi lever längre, hälsosammare och mera rika liv – och att fler får uppleva det. Vi vill att utvecklingen går snabbare, så vi fortare får del av allt det positiva framtiden kan innehålla.

En japansk kvinna är nu fortfarande i livet – eftersom IBM:s artificiella intelligens Watson klarade av att ställa rätt diagnos, när hennes läkare hade misslyckats. Tesla-bilar med autopilot undviker dagligen trafikolyckor som annars kunde lett till skador och dödsfall. Bitcoin & blockchain flyttar makt från stora institutioner till enskilda människor.

Detta – och mycket mer – ger oss möjligheter till ett bättre samhälle, bättre affärer och högre välstånd.

Warp Growth

Bakom denna utveckling finns flera faktorer, men två av de viktigaste är samtidigt de mest missförstådda. Förstår man dessa två, har man en möjlighet att kika in i framtiden för att snabbt kunna ta tillvara på möjligheterna – och undvika obehagliga överraskningar.

Warp betyder att böja. Vi ser en sådan böjning av två viktiga utvecklingskurvor.

Warp Growth för teknologi – mest känd är Moores lag, myntat av Gordon Moore på 1960-talet som förutspådde att processorkapaciteten i datorerna skulle dubblas ungefär vartannat år, till samma kostnad. Den stämmer än idag. Ray Kurzweil har visat att i sin essä The Law of Accelerating Returns att det gäller mer teknik än bara processorer. Kurzweil:

“An analysis of the history of technology shows that technological change is exponential, contrary to the common-sense ‘intuitive linear’ view. So we won’t experience 100 years of progress in the 21st century — it will be more like 20,000 years of progress (at today’s rate).”

En linjär utveckling är rak och går mycket långsammare än det Kurzweil visar, som är en kraftigt böjd kurva uppåt. Vi människor tror ofta att utvecklingen är linjär, och missbedömer därför ofta dess hastighet. Det Kurzweil beskriver är en warp-böjning, det är Warp Growth.

 

Warp Growth online – Vi  ser inte bara Warp Growth inom tekniken, utan även i människor som är online. Om tre personer är online, finns tre möjliga kontakter mellan dessa. Om en fjärde person kommer online dubblas antalet möjliga kontakter till sex stycken.

Idag är drygt 3,5 miljarder människor online. När en ny person kommer till är det alltså inte en linjär tillväxt på en person, utan 3,5 miljarder möjliga kontakter. Vi ser Warp Growth även här.

The Warp Effect

Dessa två bidrar till utvecklingen av varandra. Warp Growth inom teknik möjliggjorde internet och world wide web, som gjorde att fler personer kom online, som gjorde det lönsamt att utveckla billigare och bättre datorer, senare smartphones vilket i sin tur gav ännu fler människor chansen att komma online. Och så fortsätter det i en positiv spiral uppåt.

Effekten som uppstår kallas the Warp Effect.

 

The Warp Effect ger oss, som enskilda människor och tillsammans, större möjlighet att påverka världen än någonsin tidigare.

Därför har vi skapat Warp Institute, för att berätta och inspirera om denna utveckling och göra svenskarna och jordens befolkning mer positiv. Om man känner till möjligheterna, och framförallt om man är en del i att skapa framtiden tror vi det skapar optimism. Då kommer framtiden snabbare.

Mål för Warp Institute

  • Göra Sverige till världens mest optimistiska land
  • Skapa Sveriges mest framtidsinriktade community.
  • Besöka landets 900 gymnasieskolor och utbilda, inspirera och hjälpa eleverna att skapa framtiden.

Om Warp Institute

Warp Institute utbildar, inspirerar och hjälper människor att vara med och skapa framtiden. Stiftelseförordnande finns här.

Om oss
Stiftelsen leds av riksdagsledamot Mathias Sundin och entreprenören Patrik Nyström. Bland medgrundarna finns Kristian Hultqvist, Peter Kjällkvist, Waldemar Ingdahl, Christofer Littorin och Jesper Petersson. Läs mer om oss